icon title GIA CÔNG CƠ KHÍ
Bảo trì & Sửa chữa

Bảo dưỡng, sửa chữa công nghiệp trọn gói theo quy trình như: Khảo sát, tư vấn dịch vụ, lập kế hoạch bảo dưỡng - sửa chữa, tổ chức thực hiện thi công, vận hành thử và hiệu chuẩn, nghiệm thu, bàn giao sử dụng

Bảo dưỡng, sửa chữa công nghiệp theo yêu cầu như: Hạng mục thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa trong nhà máy bao gồm: Hệ thống thiết bị cơ khí, hệ thống thiết bị điện, kết cấu nhà xưởng, hệ thống nước, xử lý nước, hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống xử lý môi trường...