ROBOT cho máy đúc nhựa
ROBOT cho máy đúc nhựa
Cylinder , trục vít cho máy đúc nhựa
Cylinder , trục vít cho máy đúc nhựa
Chiller
Chiller
Camra giám sát khuôn máy đúc nhựa SIGMAX
Camra giám sát khuôn máy đúc nhựa SIGMAX
Nhựa tẩy TADAZO 
Nhựa tẩy TADAZO 
Máy tách kim loại
Máy tách kim loại